Vinculando fail2ban con maltrail

Aproveitando un ratiño para actualizar as miñas cousas na rede, vou poñer un enlace que pode ser de interese para vincular o fail2ban con maltrail, servizos que uso de xeito habitual nos servidores con acceso a rede.

Esta explicado no propio GitLab:

https://gitlab.com/-/snippets/1751822

Espero que lle poida servir a alguén.

Comentarios